Hledáte školení pro své zaměstnance?

Na základě zákoníku práce §133 je zaměstnavatel povinen zajistit svým zaměstnancům, kteří používají k výkonu práce motorové vozidlo, školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, pravidelně ověřovat znalost těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování.

Toto školení musí firma provádět jednou ročně a jeho účastníci jsou mimo jiné seznamováni s novinkami v pravidlech silničního provozu, předpisy o bezpečnosti práce.

Nabízíme firmám i jednotlivcům možnost tohoto vyškolení ve Vámi stanoveném čase ve Vašich prostorách nebo sídle naší autoškoly. Po ukončení školení je každému účastníku vydán průkaz o proškolení.